Eta V8 SQL 8.25 ve SQL 1.25 Yenilikler 2016

BORDRO


BORDRO MODÜLÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

• Personel Sicil Kartı ekranına Muhtelif Parametreler sekmesi eklendi.
• Kart Tanımları / Personel Muhtelif Parametreler Listesi eklendi.
• Personel Sicil Kartı ekranına Askerlik Durumu, Terhis Tarihi, Tecil Tarihi, Ehliyet Var, Seyahat Edebilir, Sigara Kullanıyor mu ve Özel Sigorta Primi eklendi. Bu sahalar özel tanımlı icmal ve özel tanımlı rapora eklendi.
• Netten brüte ekranına birden fazla şirkette işlem gridi eklendi.

BORDRO ÜCRET PUSULASININ TOPLU MAİL GÖNDERİLMESİ

Bordro / Raporlar / Bordro Raporları / Ücret Pusulası (e-posta) raporu eklendi. Bu raporun Ücret Pusulası şeklinde düzenlenip, personel bazında pdf uzantılı dosya olarak alınarak, personel kartında belirtilen e-mail adreslerine toplu olarak gönderilmesi sağlandı. Dizayn dosyası eklendi.


E-FATURA


E-FATURA XML DOSYASINDA YENİ SAHALAR

E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki Fiş Başlık Açıklama Bilgileri grubu içerisine “Eski Bakiye Tutarını Ekle”, “Fatura Toplamını Ekle” ve “Yeni Bakiye Tutarını Ekle” parametreleri ilave edildi.

RAPOR YÖNTEMİ PARAMETRESİ

Arşive Taşınan Faturalar ekranlarına Rapor Yöntemi parametresi ilave edildi. Bu parametre “2-Veritabanından Oku” olarak seçilirse ekrana listelenecek kayıtların mevcut veritabanından okunması sağlandı.


MUHASEBE IV


KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

KDV Beyannamesinde 01/09/2016 tarihinde matrah bölümüne ilave edilen 6736 sayılı kanun (6/2-a) maddesi kapsamındaki işlemler programa ilave edildi.

KDV BEYANNAMESİNDE KISMİ / TAM TEVKİFAT EKRANLARINDAKİ SATIRLARIN ARTTIRILMASI

Muhasebe IV Modülü / Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV2 Beyannamesi Tanımı / Matrah/Tutar Hesapları (Kısmi / Tam Tevkifat) ekranlarında bulunan satırların sayısı 20'ye çıkarıldı.

CARİ KARTIN VERGİ HESAP NUMARASINA GÖRE GRUPLANABİLMESİ

Muhasebe IV Kullanıcı Parametrelerindeki "Cari Özel Kart No’ya Göre Gruplama" parametresinin kullanımı değiştirilmiştir. Bu parametreye eklenen "2-V.H.N / T.C.K.N" seçeneği ile Vergi Hesap Numarası aynı olan cari kartlar Vergi Hesap Numarasına göre, T.C. Kimlik Numarası aynı olan cari kartlar ise T.C. Kimlik Numarasına göre gruplanarak işlem yapılabilmektedir.


ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR


“CİHAZDAKİ SATIŞLARI SIFIRLA (Z PLU)” PARAMETRE İLAVESİ

Cihazdaki Satışların Geri Alınması ekranına “Cihazdaki Satışları Sıfırla (Z PLU)” parametresi ilave edildi.