Sıkça Sorulan Sorular V8 SQL Banka - Kasa

PROGRAM MODÜLÜ : BANKA

VERSİYONU : ETA:SQL - ETA:V8-SQL

S: Banka ve şube kart tanımları nasıl yapılır?

C: Programda herhangi modülde iken Yardımcı işlemler / Banka işlemleri bölümünden banka ve şube tanımlanır.

S: Farklı döviz cinsleri ile iki banka arasında virman yapılırken muhasebe fişindeki döviz tutarlarının tek döviz tipi olarak gelmesi nasıl sağlanır?

C: Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Şirket Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasında, muhasebe çevrim tipi 3-Kart Dövizi Sadece 1 seçilir. Ayrıca muhasebe hesap kartında da döviz tipi belirlenir.

S: Geçmiş tarihe hareket girmek istendiğinde "KAYIT TARİHİ ÇALIŞILAN GÜNDE DEĞİL" mesajı gelirse ne yapılmalıdır?

C: Banka kartının içinde Ek Bilgiler bölümünde Tarih kontrolü parametresi 0-kontrol yok olarak değiştirilir.

S: Banka kartına muhasebe kodu nasıl verilir? C: Banka kartının ek bilgiler sayfasında muhasebe bağlantı kodları yazılır.

PROGRAM MODÜLÜ : KASA

VERSİYONU : ETA:SQL - ETA:V8-SQL

S: Kasada tahsil fişi işliyorum. Program cari hesap kodu yazmadan işlem yapmama izin vermiyor. Ne yapabilirim?

C: Şirket bilgileri modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel Parametreler/Kasa Genel Parametrelerine girilir. Fişlerde “cari kodsuz giriş kontrolü işlemine izin ver” seçilir.

S: Kasa fişinde kasa ters bakiye veriyor hatası vererek kaydı engellerse ne yapılmalıdır?

C: Eski kasa kartında kasa ters bakiye kontrolü izin ver ya da uyar olarak değiştirilir.