Eta Sıkça Sorulan Sorular V8 Sql ve Sql BORDRO

PROGRAM MODÜLÜ : BORDRO

VERSİYONU : ETA:SQL - ETA:V8-SQL

S: Parametrelerde şirket bilgileri ve başlık basılacak tikleri işaretli olduğu halde özel tanımlı icmalde 2. sayfaya şirket bilgileri ve başlık bilgileri gelmiyor. Ne yapabilirim?

C: Rapor tanımından sayfa boyu tanıtılır. (Örneğin 40)

S: Personelin kendisi özel sağlık sigortası yaptırmış. Bordro modülünde özel sağlık sigortası ile ilgili gösterimi nasıl yaparım?

C: Bordro Modülü/Puantaj Kartı/Personelin ödediği tutarı, “Özl.Sig.İşçi, Bir Emk.İşçi” sahalarına yazarız. Bu sahalara veya sahalardan herhangi birine yazılan bilgi programımız tarafından gerekli değerlere bakılarak otomatik olarak hesaplanır ve ilgili personelin maaşında artışa sebep olur.

S: Bordro e-bildirge dökümünde personelim herhangi bir kanuna tabi olmadığı halde xml dosyasında kanun nosu 5510 olarak gözüküyor. Nasıl düzeltebilirim?

C: Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan istihdam sayfasında işveren sig.prim payı indirimi parametresinin onay işareti kaldırılır.

S: Muhtasar Beyannamede dökümünde Sayfa 2’deki ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI bölümü boş geliyor. Ne yapabilirim?

C: Bordro modülünden muhasebeye entegrasyon yaptığımızda programımız muhtasar beyannamede diğer tanımlara kayıt yapmaktadır. Daha sonra bir sonraki aya devir yapıp ondan sonra muhtasar beyanname hazırladığımızda muhtasar beyannamede Çalıştırılan İşçi Sayısını görebiliriz.

S: Bordroda icmal dökümünde ssk primi ve işsizlik primi sıfır çıkıyor.

C: Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde SSK Bildirge parametreleri sayfasındaki SSK tavanı sıfır yazıldığı için hesaplamayabilir. SSK tavan değeri yazılır.

S: Exe yenilemesi yapıldığı halde işten çıkış kodlarının eksik gelmesi halinde ne yapılır?

C: Sistem Yönetimi bölümünde Servis/ Ortak Tabloları Yaratma bölümüne girilerek sadece 46- Bordro Genel Ek Tip Tanımlarının (BORGENELTIP) onay kutusu işaretlenir. F2- Kaydet butonu ile işlem kayıt edilir.

S: Bordro puantajda tanıtılan ödenek gün sayısına göre oranlanması nasıl sağlanır?

C: Bordro, Servis, Sabit tanımlar ve ödenek tanımlarında ilgili satırdaki Orantı Çoklu puantaj parametresi aktif olmalıdır.

S: Bordrodan muhasebe entegrasyonu yapılırken, hesapların belirlemesi sayfasında aynı kod tanımlanan hesapların entegrasyonda fiş oluşturma yapınca tek satırda toplanması nasıl sağlanır?

C: Bordrodan muhasebe entegrasyonu yapılırken, entegrasyon parametreleri sayfasında, satırları toplama parametresi işaretlenir.

S: E-bildirge gönderiminde SGK sayfasını otomatik aç tıklandığında SGK internet sayfası açılmıyor. "404 error not found" hatası veriyor. Ne yapılmalı?

C: Etasql klasörü içinden etainternet.ini dosyası açılarak urllogin=httpp ile başlayan satırların sonuna s harfini eklenir. Sonra ebildirge.ssk.gov.tr ifadesi geçen satırlara ise ssk yerine sgk ifadesi yazılıp kayıt edilir.

S: Kesinti ve ödenek başlıkları tanımlanmasına rağmen puantaj bilgileri ekrana gelmezse ne yapılmalıdır?

C: Bordro modülüne girilir. Servis İşlemleri / Sabit tanımlar / Ücretler / Kesinti / Ödenek Tanımlarında herhangi bir satırda ilgili başlıklar tanımlanır. "Yeni Karta Taşı " sahası aktif hale getirilir. Yeni puantaj yapıldığı zaman yukarıdaki parametreye bağlı olarak, Kesinti/Ödenek Başlıkları otomatik gelir. Eski puantaj kartları üzerine gelmesi için, Tutar hanesinde "* " Enter tuşuna basılır. İlgili Başlık ve tutar ekrana getirilir.

S: İcmal raporunda gelir vergisinin sıfır çıkması halinde ne yapılmalıdır?

C: ETASQLSYS yani Sistem Yönetimi çalıştırılarak Ortak Tanımlar/ Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilir. Gelir vergisi dilimleri tanımlanır.

S: Personel kartından alınan dökümlerin boş çıkması halinde ne yapılmalıdır?

C: Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/İşyeri-Şube Kart Tanımları bölümünden işyeri kartı açılır. Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Bordro Genel Parametreleri nde İşyeri Koduna açılan işyeri kodu tanımlanır.

S: Asgari geçim indirimi çocuklar için 18-25 yaş kontrolü otomatik nasıl takip edilir?

C: Bordro/Servis/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme/Aile Durumu Bildirimi bölümüne Agi Çocuklar kısmına, çocuklar ile ilgili doğum tarihi ve yüksek öğrenim bilgileri yazılır.

S: Bordro modülünde çalışma belgesi raporu nasıl alınır?

C: İlgili personel sicil kartında iken F4-Yazdırma butonuna basılır. Sicil Kartı seçilip sicil kartından da çalışma belgesi seçilip döküm alınabilir.

S: İşten çıkanların kart listelerinde görülmesi nasıl sağlanır?

C: Bordro, servis, sabit tanımlar, kullanıcı tanımlarında işten ayrılanlar listelerde çıksın parametresi işaretlenir.

S: 5921 sayılı yasaya ait personelin dökümü nasıl alınır?

C: Personel sicil kartında uygulanacak kanun no kısmına 05921 yazılmalıdır.