Eta Sıkça Sorulan Sorular V8 SQL Genel

PROGRAM MODÜLÜ :GENEL

VERSİYONU : ETA:SQL - ETA:V8-SQL

S: Yeni dönem açılışında ‘Tablolar oluşturulamadı hatası’ veriyor. Ne yapabilirim?

C: Sene içinde makine değişikliği, sistem değişikliği yapıldığı durumlarda SIRKET tablosunda yeni SIRDBSERVER ve SIRDBLOCATION field’ları kontroll edilip varsa değişiklikler düzeltilmelidir.

S: Bütün modüller için yeni fiş ekranında karşıma gelen pencerede sadece istenen fiş tiplerinin kalması nasıl sağlanır?

C: İlgili modülün Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları ekranında istenmeyen fiş tiplerinin onay kutusu kaldırılır ve kayıt edilir.

S: 2009 yılından 2010 yılına yeni dönem açtıktan sonra devir işlemi yaparken “döviz tarihi ya da döviz kuru bulunamamıştır” hatası veriyor. Ne yapabilirim?

C: Yeni döneme devir işlemi yaparken döviz tarihi bölümü 01/01/2010 Olduğundan, bu tarih de resmi tatil olan Cuma gününe denk geldiği için kur bulunamıyor. Döviz tarihi 04/01/2010 olarak değiştirilrise sorun çözülür.

S: Stok ya da cari devir fişlerinde manüel olarak devir değerlerini değiştirirken fiş satırları çok fazla olduğu için ilgili cari ya da stok kodunu bulmak zor oluyor. Nasıl kolay bulabiliriz ?

C: İlgili Cari ya da Stok devir fişi içerisinde iken kalem bölümünde Ctrl+F tuşuna basarak karşımıza gelen ekranda bulmak istediğimiz Cari ya da Stok kodunu yazarak Bul-Ara tuşuna bastığımızda ilgili satıra kolayca gidebilir ve devir tutarını değiştirebiliriz.

S: Programın kaç kullanıcılı olduğu ve hangi modüllerden oluştuğu nasıl görülebilir?

C: Herhangi bir modülde Yardım/Hakkında bölümüne girilir. Program bilgileri ve kullanıcı lisans bilgileri görülebilir.

S: Her şirketin renk tanımları ayrı yapılabilir mi ?

C: Programın yüklü olduğu klasördeki etautlpath.exe dosyası çalıştırılır. Parametreler kısmından Şirket Bazlı Dizin Kullanımı işaretlenir. Sonrasında her şirket için ayrı renk tanımı yapılabilir.

S: Kayıt edilmiş bir fiş ya da kart bilgisinin hangi kullanıcı tarafından, hangi tarihte yapıldığı veya değiştirildiği nasıl görülür?

C: Kayıt yapılmış harekette ya da kartta F8-Detay bölümünün altında bulunan Kayıt Bilgisi tuşuna basılır.

S: Shift + F1 genel yardım açılmak istendiğinde hata veriyor veya yardım açılmıyorsa ne yapılmalıdır?

C: EtaV8Sql klasörünün altındaki HELP.REG dosyası çalıştırılır.

S: Rapor görüntüleme yaparken out of memory mesajı veriyorsa ne yapılmalıdır?

C: Görüntüleme ekranı geldikten sonra ekranın üstünden "ön izlemeyi yakınlaştır" bölümünden %100 işaretlenir.

S: Excel’e rapor yollarken hata mesajları geliyor ve Excel otomatik açılmıyorsa ne yapılmalıdır?

C: Eta klasörünün içindeki Etaexcel.reg dosyası çift tıklanıp, gelen mesaja "Evet" denir.

S: Fiş kayıtlarında sql ifadesi kitaplık kaydedilmemiştir hata mesajı Veriyorsa ne yapılmalıdır?

C: Program klasörü altından etabde.rec dosyası çalıştırılır.

S: Hesap makinesindeki rakam nasıl taşınır?

C: Ctrl + 1 tuşu ile rakam taşınır.

S: V.8’de gelen hata mesajı kutusunun içi boşsa, ayrıca muhasebe fişinde başlıklar bozuk geliyorsa (hesap kodu, hesap ismi bu başlıklar ASCII karakter şeklinde geliyor) ne yapılmalıdır?

C: Eta klasöründeki default klasörü geri yüklenir.

S: Rapor çıktıları E-Posta olarak nasıl gönderilir?

C: E-Posta gönderilmek istenen rapor ekrana görüntülenir. Gelen rapor görüntüsünde F5-Postala butonuna basılır. Ekrana parametre ayarına göre, Etanın mail ekranı ya da Outlook ekranı gelir. Adres bilgileri yazılarak mail gönderme işlemi tamamlanır.

S: F8 parametrelerde bulunan onay işaretlerinin tamamının kaldırılması ya da işaretlenmesi nasıl sağlanır?

C: F8 parametreler ekranında iken istenilen bölümde farenin sağ tuşu yardımı ile tümünü kaldır veya tümünü seç seçilir.

S: F7-Eski fiş listelerinde belirlenen aralığa göre liste nasıl alınır?

C: Eski fiş arama ekranında F8 parametrelerde listeye gelmesi istenilen fiş tipleri işaretlenerek kısıtlama sağlanabilir. İki tarih arası veya rakam kıstası verilecekse F7-Fiş Listesinde bulunan Dürbün (F3-Gelişmiş Arama) fonksiyonunu kullanmak gerekecektir. Bu işlem için Dürbün butonuna basılarak gelen ekrana örneğin tarih kıstası verilebilir.

S: Fiş girişlerinde satır kopyalama işlemi nasıl yapılır?

C: Fiş girişlerinde satır kopyalama Ctrl+K tuşu ile yapılır. Kopyalanmak istenen satır üzerinde Ctrl+K tuşuna basıldığında her basılış kadar satır kopyalanır. Satır kopyalamanın bir diğer şeklide Ctrl+C tuşu ile yapılabilir. İstenen satır üzerinde Ctrl+C tuşuna basılır. Sonrasında bu satır hangi satıra kopyalanmak isteniyorsa o satırda Ctrl+V tuşuna basılır.

S: Fiş girişlerinde satır nasıl taşınır? C: Satır numarası mouse ile tutularak sürüklenir.

S: F6 ve F7 seçim listelerinde yapılan ayarların kullanıcı bazlı veya şirket bazlı yapılabilmesi nasıl sağlanır?

C: Program dizinindeki ETAUTLPATH util dosyasındaki Parametreler bölümünde şirket bazlı veya kullanıcı bazlı olarak işaretleme yapılır.

S: Programın içerisindeki SHIFT+F1 Büyük yardımı açılmaması halinde ne yapılmalıdır?

C: EtaSql klasörünün altındaki, "help.reg" dosyası çalıştırılır.

S: Etautlalter işlemi yaparken "etamaster.tmp oluşturulamıyor" hata mesajı gelirse ne yapılmalıdır? C: Eta sistem konfigürasyon tanımlarında sunu dizini ve eta veritabanı dizini bölümleri kontrol edilir.

S: Rapor ekranlarındaki listeleme parametreleri nasıl kayıt edilir?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis / Sabit Tanımlar/ Kullanıcı Parametreleri/ Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümü Dizayn sayfasındaki Verileri Sakla parametresi işaretlenir.

S: "Config.Eta dosyası bulunamadı" hatası verirse ne yapılmalıdır?

C: Ana makine paylaşımının izinlerinin ve güvenlik izinlerinin Everyone ve Full Control haline getirilir.

S: Raporlarda kullanılan listeleme kriterlerinin kayıtlı kalması nasıl sağlanır?

C: Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Kullanıcı Parametre/Şirket Kullanıcı Parametreleri/Dizayn sekmesinde en alt kısımda listeleme aralıkları verilerinde verileri sakla işaretlenir.

S: Programda renkleri değiştirdikten sonra eski haline nasıl dönülür?

C: Program CD’sinden etautlcolor.ini dosyası geri yüklenir.